Den enkelte og samfundets udledning af stoffer

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Rocket clouds
Den enkelte og samfundets udledning af stoffer 作者: Mind Map: Den enkelte og samfundets udledning af stoffer

1. Forurening

1.1. Luft forurening

1.1.1. Indien

1.1.1.1. Ingen himmel

1.2. Jord

1.2.1. Landbrug

1.3. CO2

1.3.1. Transport

1.3.2. Ind- og udånding

1.3.3. Afbrænding af fossile brændstoffer

1.3.4. Fældning af skove

1.3.4.1. Fotosyntese påvirkes

1.4. Vand

1.4.1. Plastik i vandet

2. Industri

2.1. Transport

2.2. Produktion af f.eks. plastic

2.3. Vedvarende energi produktion

2.3.1. Vindmøller

2.3.2. Solsceller

2.3.3. Vandkraftværk

2.3.4. EL

3. Global opvarmning

3.1. Nedbrydning af ozonlaget

3.2. Permafrost smelter

3.2.1. Mere CO2

3.3. Drivhuseffekten

3.3.1. Drivhusgasser

3.3.1.1. Metan

3.3.1.1.1. Gylle

3.3.1.1.2. Kvægbrug

3.3.1.2. Lattergas

3.3.2. Menneskeskabt

3.3.3. Naturskabt

3.4. Konsekvenser

3.4.1. Truede dyrarter

3.4.2. Hav niveau stiger

3.4.2.1. Lande vil blive oversvømmet (fx. Holland)

3.4.3. Temperaturen ændres

3.4.4. Klimaændrig

4. Naturlig udledning

4.1. Afføring

4.2. Ind- og udånding