Моя самоосвітня діяльність

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Моя самоосвітня діяльність 作者: Mind Map: Моя самоосвітня діяльність

1. Стартовий інтелектуальний потенціал

1.1. стан науково-теоретичної підготовки

1.2. стан психолого-педагогічної підготовки

1.3. стан методичної підготовки

1.4. стан технологічної підготовки

2. Мотиви формування безперервної самоосвіти

2.1. прагнення до постійного самовдосконалення

2.2. прагнення до самовираження

2.3. прагнення самореалізації та самоствердження особистості

2.4. професійне зростання

2.5. розширення кругозору

2.6. підвищення рівня розвитку усіх видів компетентностей

2.7. наявність пізнавальної зацікавленості

2.8. створення позитивного іміджу серед учнів, батьків, колег

2.9. підвищення кваліфікаційної категорії під час атестаці

2.10. отримання нагород

2.11. підвищення особистісного рейтингу на різних рівнях підпорядкування

3. Навички самостійного оволодіння знаннями

3.1. читання

3.2. слухання

3.3. Спостереження

3.4. Експеримент

4. Уміння розумової діяльності

4.1. чуттєве пізнання

4.2. техніка мислення

4.3. вибір проблем та шляхів рішення

5. Уміння самоорганізації пізнавальної діяльності

5.1. вибір форм самоосвіти

5.2. планування

5.3. організація робочого місця; самоорганізація

5.4. самоаналіз; самоконтроль