马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Rocket clouds
Statistik 作者: Mind Map: Statistik

1. Statistiske dikreptorer

1.1. Mindste værdi

1.1.1. Det er den mindste værdi i tabellen

1.2. Største værdi

1.2.1. Det er den største værdi i tabellen

1.3. Variationbredde

1.3.1. Det er hvor meget der er imellem mindste og største værdi

1.4. Observationstørlse

1.4.1. Hvor mange observationer der er

1.5. Mindste kvartil

1.5.1. 25 % af hyppighed

1.6. Største kvartil

1.6.1. 75 % af hyppighed

1.7. Middeltal

1.7.1. Gennemsnit af hyppighed

1.8. Median

1.8.1. 50 % af hyppighed

1.9. Typetal

1.9.1. Den observation der kommer mest

2. Diagarmmer

2.1. Cirkeldiagrammer

2.1.1. Viser frekvens

2.2. Pindediagrammer

2.2.1. viser hyppighed

2.3. Boksplot

2.3.1. Viser nedre kvartil, øvre kvartil og median

3. Tabel

3.1. Observationer

3.2. Hyppighed

3.2.1. Hvor mange gange observationer er der

3.3. Summeret hyppighed

3.3.1. Hyppigehed lagt sammen

3.4. Frekvens

3.4.1. Hyppighed i procent

3.5. Summeret Frekvens

3.5.1. Frekvens lagt sammen

3.6. Interval