analyseredskaber til lyrik

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
analyseredskaber til lyrik 作者: Mind Map: analyseredskaber til lyrik

1. Situation og indhold

1.1. Personanalyse

1.1.1. Er der nogle personer

1.2. Fortæller

1.2.1. Hvilken slags fortæller er det der fortæller digtet.

1.3. Synsvinkel

1.3.1. Vis syndvinkel er digtet fra.

1.4. Tid

1.4.1. Hvilken tid forgår går digtet i.

1.5. Sted og miljø

1.5.1. Hvor fårgår digtet.

2. Formside

2.1. Det grafiske præg

2.1.1. Hvordan er digtet opstillet.

2.2. Strofer og vers

2.2.1. Hvor mange strofer og vers er der i digtet.

2.3. Ubunden- og bunden form

2.3.1. Er der et system i linjernes opstilling.

3. Lydsiden

3.1. Rim

3.1.1. Den måde der er rim i digtet

3.2. Rytme

3.2.1. Hvordan trykket ligger på de forskellige ord i digtet. Om der er flest tryk-stærke stavelser eller tryk-svage stavelser gør en forskel på rytmen.

4. Sproglige virkemidler

4.1. Ordvalg

4.1.1. Hvordan er sproget.

4.2. Billedsprog

4.2.1. Ord i overført betydning der står istedet for noget andet.

4.3. Realplan/billedplan

4.3.1. Billedplan er det der er beskrevet med billedsprog. Den virkelighed den repræsenterer er realplan.

5. Tema og budskab

5.1. Hvorfor har forfatteren skrevet digtet .

5.2. Hvad er budskabet med digtet.

5.3. Hvad vil forfatteren gøre en opmærksom på.

5.4. Hvad vil forfatteren sige med digtet.

6. Perspektivering og vurdering

6.1. Generel vurdering

6.1.1. Hvad man generelt mener om digtet, sammenhænget mellem udseende og tekst.

6.2. Perspektivering

6.2.1. Er der et sammenhæng mellem teksten, i den historiske tid, digtet er skrevet i eller den genre, der er tale om.

6.3. Personlig vurdering

6.3.1. Din personlige mening til digtet.