7 Nilai Tamadun Cina

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
7 Nilai Tamadun Cina 作者: Mind Map: 7 Nilai Tamadun Cina

1. Nilai Masyarakat

1.1. Bagaimana masyarakat Cina menuju kepada kekayaan, jasa dan nama.

1.2. Terdapat keinginan untuk mencari peluang naik hierarki dalam masyarakat.

2. Nilai Keagamaan

2.1. Terbahagi dua

2.1.1. Penyembahan Nenek Moyang

2.1.1.1. Dianggap penting kerana memberi perlindungan kepada cucu-cicit

2.1.2. Penyembahan kepada banyak dewa-dewi

2.2. Kepercayaan Akhirat

2.2.1. Orang baik mati menjadi dewa/ dewi, orang jahat pula menjelma menjadi hantu

2.2.1.1. Membawa Kepada

2.2.1.1.1. Sambutan Perayaan Hantu Lapar

3. Nilai Akhlak

3.1. Melihat kepada nilai 8 akhlak

3.1.1. Bertujuan untuk mencapai keharmonian dalam masyarakat

3.2. Merupakan nilai terpenting tamadun Cina

4. Nilai Politik

4.1. Untuk menjamin kepentingan golongan pemerintah dikekalkan

4.2. Memastikan kewibawaan masing-masing dijaga dalam susunan politik

4.3. Menekankan kekuasaan

5. Nilai Koneksis

5.1. Satu nilai dalam perhubungan intelektual bawah tradisi Konfusianisme

6. Nilai Ekonomi

6.1. Petanian mengutamakan suku kaum dan modal

6.1.1. Dengan perkembangan keluarga sebagai asas

6.2. Petani biasa hidup dalam kemiskinan dengan berpegang kepada kesederhanaan dan percaya kemiskinan itu takdir Tuhan

6.3. Nilai pertanian melihat kepada petani, iaitu kedudukan petani dalam hierarki masyarakat, yang diikuti dengan golongan intelektual dan para peniaga.

6.4. Berkaitan dengan pemilikan tanah oleh para petani Cina

7. Nilai 'Achievement', Kejayaan dan Pencapaian

7.1. Untuk menjadi birokrasi, pegawai istana, sarjana dan tuan tanah

7.2. Melihat 'li de' sebagai mendirikan moral, 'li gong' sebagai mendirikan jasa dan 'li yan' sebagai mendirikan bahasa(ilmiah dan akademik)

7.3. Dalam fahaman Konfusianisme mengatakan orang menggunakan 'li' metadbir negara

7.3.1. 'Li' membawa maksud tatasusila dna adalah satu ukuran perlakuan masyarakat

7.4. Terdapat pertikaian tentang pemberian keutamaan kepada 'ren', manusia ataupun 'li', tatassusila