7 NILAI TAMADUN CINA

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
7 NILAI TAMADUN CINA 作者: Mind Map: 7 NILAI TAMADUN CINA

1. 1. NILAI KONEKSIS

1.1. - Nilai intelektual mengikut tradisi Konfusianisme - Dilihat sebagai pegangan dalam hubungan intelektual

2. 2. NILAI EKONOMI

2.1. - Menitik beratkan aspek pertanian - Nilai ini terletak pada petani  - Pertanian utamakan suku kaum & modal - Petani hidup dalam kemiskinan - Tapi sifat psikologi mereka hidup dengan sifat sentiasa cukup

3. 3. NILAI POLITIK

3.1. - Menekankan kekuasaan - Untuk memberi jaminan kepentingan golongan pemerintah dapat dikekalkan - Politik mereka memperjuang kepetingan untuk menjaga kewibawaan

4. 4. NILAI MASYARAKAT

4.1. -Kehendak masayarakat menuju kepada kekayaan dan nama - Cari peluang naik ke atas

5. 5. NILAI AGAMA

5.1. - Golongan :    1. Menyembah datuk nenek    2. Menyembah banyak Tuhan - Kalau mati baik jadi Dewa, jahat jadi Hantu - Ada Hari Hantu Lapar, buat calok, bagi makanan, buahan - Bagi makan untuk kesejahteraan hidup mereka.

6. 6. NILAI AKHLAK

6.1. - Paling penting dalam budaya Cina - untuk capai keharmonian dalam masyarakat

7. 7. NILAI PENCAPAIAN

7.1. - Untuk jadi birokrasi, pegawai, saujana & tuan tanah - Penting bagi pencapaian individu - 3 perkara :    1. mendirikan akhlak    2. mendirikan jasa    3. mendirikan akademik