Evaluering, statistik og sandsynlighed

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Evaluering, statistik og sandsynlighed 作者: Mind Map: Evaluering, statistik og sandsynlighed

1. CAS - Programmer

1.1. Geogebra

1.2. Excel

1.3. Google Sheets

1.4. Wordmath

2. Evaluering

2.1. Evalueringsformer

2.1.1. Selvevaulering

2.1.2. Fremlæggelse

2.1.3. Brev til mormor

2.1.4. Makkerevaluering

2.1.5. Gruppeevaluering

2.2. Formativ evaluering

2.2.1. Test

2.3. Summativ evaluering

2.3.1. Test

3. Beskrivende statistik

3.1. Hyppighed

3.1.1. Hvor tit gentager det sig?

3.1.2. Kumuleret hyppighed

3.2. Frekvens

3.2.1. Hvor mange procent af 100?

3.2.2. Kumuleret frekvens

3.3. Diskriptorer

3.3.1. Median

3.3.2. Middeltal/gennemsnit

3.3.3. Typetal

3.4. K - percentil

3.4.1. 25-percentilen

3.4.1.1. Nedre kvartil

3.4.2. 75-percentilen

3.4.2.1. Øvre kvartil

3.5. Observationssæt

3.5.1. Mindsteværdien

3.5.1.1. Laveste observation

3.5.2. Størsteværdien

3.5.2.1. Største observation

3.5.3. Variationsbredden

3.5.3.1. Forskel på mindste- og største værdi

3.5.4. Kvartilafstand

3.5.4.1. Forskel på nedre og øvre kvartil

3.6. Kontinuerte data

3.7. Grupperede data

3.7.1. Intervaller

3.8. Boxplot

3.8.1. Mindsteværdi

3.8.2. 1 kvartil (nedre)

3.8.3. Medianen

3.8.4. 3 kvartil (øvre)

3.8.5. Størsteværdi

4. Statistik

4.1. Regression

4.1.1. Lineær

4.1.1.1. y = ax + b

4.1.2. Eksponentiel

4.1.2.1. y = b*a^x

4.1.3. Potensvækst

4.1.3.1. y = b *x^ a

4.2. Diagrammer

4.2.1. Histogram

4.2.2. Boxplot

5. Sandsynlighed

5.1. Kombinerede sandsynligheder

5.2. Chancetræ

5.3. Tælletræ

5.4. Betinget sandsynlighed

5.5. Biominalfordeling

5.6. Chance

5.7. Kombination

5.8. Varians

5.9. Betinget sandsynlighed

5.10. Spredningsbredden

6. Principper

6.1. Additionsprincippet

6.1.1. Enten eller princippet

6.2. Mulitiplikationsprincippet

6.2.1. Både og princippet

7. Hypergeometriske fordeling

7.1. Spredning

7.2. Varians

7.3. Stikprøve

7.4. Dubletter

7.5. Kombination

7.6. Population

7.7. Normalfordelingen

7.8. Konfidensinterval

7.9. Estimater

7.10. Skjulte fejl

7.11. Repræsentationer

7.12. Systematiske fejl