马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Velfærdsstaten 作者: Mind Map: Velfærdsstaten

1. Velfærdsstaten i dag

1.1. Social sikring for alle (Sikkerhedsnet)

1.2. Stor velfærd/Høj skat

1.3. Rost af store lande som USA.

1.4. Høj forsøgelselse

2. Velfærdstatens oprindelse - Delte meninger

2.1. Kristendommens grundprincip

2.2. Grundloven 1849

2.2.1. Sikre borgernes rettigheder

2.2.2. Øverste magt deles i 3: - Udøvende - Dømmende - Lovgivende

2.3. Arbejdernes parti (Venstre) med hjælp fra de danske bønder omkring 1900 tallet.

2.4. Majoriteten mener dog at det velfærdsstaten var og er et socialdemokratisk projekt som følge af 2. Verdenskrig

3. 2 vigtige perioder

3.1. 1890 - 1920 (Overodnet set var alle ydelser små)

3.1.1. Tanken om at staten og samfundet havde ansvar for de der ikke kunne klare sig selv

3.1.2. Offentligalderdomsstøttelse (Hvis trangen ikke var selvforskyldt)

3.1.3. Handicaphjælp

3.1.4. Syge og arbejdsforsikring gennem det offentlige

3.1.5. i 1892 blev der vedtaget en sygekasselov, hvor borgeren frivilligt kunne melde sig ind og betale kontigent og dermed sikre sig hjælp under sygdom

3.1.6. Ulykkesforsikring - Loven fastlog, at arbejdsgivere havde udvidet ansvar for deres arbejderes ulykker under arbejdets udførelse. Dette gjaldt især fabriksarbejdere.

3.1.7. Langt flere skoler blev oprettet landet over, nogle gratis.

3.2. 1956 - 1970 (Den velfærdsmodel vi kender i dag) - Fra 1900 var det Socialdemokratiet der primært sad på posten

3.2.1. De offentlige ydelser blev bredt ud

3.2.1.1. Kraftigt forøget ydelser, der nu blev rettet mod hele befolkningen

3.2.2. Offentlige sygesikring udvidet

3.2.3. Større hjælp til arbejdsløse

3.2.4. Offentlige institutioner udbød dagpleje, hvilket gjorde det nemmere for kvinder at komme på arbejdsmarkedet

3.2.5. Stor uventet økonomisk vækst, som muliggjorde velfærdsstaten høje ydelser mm.

4. I korte træk

4.1. Tage hånd om de svage

4.2. Sikkerhedsnet

4.3. Give alle lige vilkår og muligheder

4.4. Mindske forskel på rig og fattig

5. Udfordringer og ændringer

5.1. 1970'ernes økonomiske kriser (Eks. Oliekrisen)

5.2. Kritiseret for alt for højt skattetryk, der besværliggøre opstarten på private virksomheder indlands.

5.3. Globalisering og stigende international konkurrence

5.4. Stigende antal beboere og levealder = Færre på arbejdsmarkedet og flere at dele pengene og ydelserne imellem