马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Anamnese 作者: Mind Map: Anamnese

1. NAW gegevens

2. Vlaggen

2.1. - Rood

2.2. - Geel

2.3. - Blauw

2.4. - Zwart

3. Hulpvraag

4. DTO

5. ALTIS/LOFTIG

6. RPS formulier

6.1. - functie

6.1.1. Waar zit de pijn?

6.1.2. Wat voor soort pijn?

6.1.3. Wanneer is de pijn ontstaan?

6.1.4. Is de pijn al eerder ontstaan?

6.1.5. Hoe is de pijn in de loop van de dag?

6.1.6. Wat voor medicatie/hulpmiddelen?

6.1.7. Wat is de medische voorgeschiedenis?

6.1.8. Is er een medisch onderzoek geweest?

6.2. - activiteit

6.2.1. Met welke activiteiten heeft de cliënt problemen?

6.2.2. Waar bestaan deze problemen uit?

6.2.3. Wanneer treden ze op?

6.2.4. Wat zorgt er voor dat de pijn afneemt?

6.3. - participatie

6.4. - persoonlijke factoren

6.4.1. Wat is de verwachting van de cliënt

6.4.2. Cognitie: kennis van oefentherapie en de klacht

6.4.3. Motivatie: wat is de motivatie van de cliënt

6.5. - omgevingsfactoren

6.5.1. -Werk

6.5.2. Gezin/woonsituatie

6.5.3. Hobby's/sport

7. Klinimetrie

7.1. VAS schaal

7.2. PSK schaal

8. ODIM