Rydning af rainskowen

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Rydning af rainskowen 作者: Mind Map: Rydning af rainskowen

1. Plantager

2. Temperaturen stiger lokalt når træernes skyggevirkning fjernes

3. Jordskred

4. Tømmerhugst

5. Kvægfarme

6. Klimaforandringer

7. Ødelæggelse af fornybare ressourcer

8. Konflikter med indfødte

9. Fattigdom

10. Ændring i sammensætning af arter

11. Forbrug i Vesten

12. Afbrændingen af træer og vegetation udleder CO2

13. Brændsel

14. Byggematerialer

15. Befolkningstilvækst

16. Øget behov for fødevarer

17. Erosion: Uden rødderne, der binder sedimenter og holder på jordbunden, har regnen frit spil til at erodere jordbunden.

18. Udpint jord

19. Afbrænding frigiver kulstof, lagret i træet.

20. Ændring i sammensætning af arter

21. Mindre nedbør

22. Udryddelse af centrale økosystemer

23. Fremtidig økonomi sættes på spil