Rydning af regnskoven

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Rydning af regnskoven 作者: Mind Map: Rydning af regnskoven

1. Minedrift

2. Olieeftersøgning

3. Befolkningstilvækst

4. Jorden forstener med mindre plantedække

5. Næringsfattig jord

6. Klimaændringer

6.1. Træerne bliver dårligere til at optage CO2

7. Færre regnskyer, da mindre vand fordampes

8. CO2-lagringen bliver til CO2-udslip

9. Papirindustriens forbrug af papir

10. Nyplantet skov består af hurtigtvoksende træer

10.1. Optager mindre CO2

11. Klippeagtig jordbund

12. Fattigdom

13. Store kvægfarme