Публікація наукової статті у науково-метричній базі психологічних знань

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Публікація наукової статті у науково-метричній базі психологічних знань 作者: Mind Map: Публікація наукової статті у науково-метричній базі психологічних знань

1. Інформіція про психологію http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F

2. Психологія як наука http://www.refine.org.ua/pageid-4821-1.html

3. Хто такий психолог http://exo.in.ua/?page=new&id=25264