NEOPLÀSIES

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
NEOPLÀSIES 作者: Mind Map: NEOPLÀSIES

1. 1. CONÈIXER

1.1. QUÈ SÓN?

1.2. CAUSES

2. 2. COMPRENDRE

2.1. NOMENCLATURA

2.2. COMPORTAMENT

2.2.1. BENIGNES

2.2.2. EVOLUCIÓ INCERTA

2.2.3. MALIGNES

3. 4. UTILITZAR

3.1. CIE-10-MC

3.2. butlletí núm 18

4. 5. INDEXAR

4.1. DIAGNÒSITICS

4.1.1. PRINCIPAL

4.1.2. SECUNDARIS

4.2. PROCEDIMENTS

4.2.1. PRINCIPAL O QUIRÚRGIC

4.2.2. SECUNDARIS

5. 6. REALITZAR

5.1. EXERCICIS CURTS DE CODIFICACIÓ

5.2. CODIFICACIÓ D'INFORMES D'EPISODIS D'HOSPITALITZACIÓ

6. 7. VALIDAR

6.1. COMPROVAR LES SOLUCIONS CORRÈCTES

6.2. RECTIFICAR ELS ERRORS

7. 3. SABER

7.1. CLÍNICA

7.1.1. LOCAL

7.1.2. GENERAL

7.2. PROCEDIMENTS

7.2.1. DIAGNÒSTICS

7.2.1.1. IMATGE

7.2.1.2. ENDOSCÒPIES

7.2.1.3. ANÀLISIS

7.2.1.4. BIÒPSIA

7.2.2. TERAPÈUTICS

7.2.2.1. CIRURGIA

7.2.2.2. QUIMIOTERÀPIA

7.2.2.3. RADIOTERÀPIA

7.2.2.4. IMMUNOTERÀPIA

7.2.2.5. HORMONOTERÀPIA

7.2.2.6. ALTRES