马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Velfærdsstat 作者: Mind Map: Velfærdsstat

1. De tre velfærdsmodeller

1.1. Den universelle velfærdsmodel

1.1.1. Den socialdemokratiske model

1.1.2. Skandinavien

1.1.3. Målgruppe - Alle/Flertallet

1.2. Den koporative velfærdsmodel

1.2.1. Den konservative model

1.2.2. Europa i øvrigt

1.2.3. Målgruppe - Alle/Flertallet

1.3. Den residuale velfærdsmodel

1.3.1. Den liberale model

1.3.2. Engelsktalende lande

1.3.3. Målgruppe - De svageste og de fattigsste

2. Hvad er en velfærdsstat

2.1. Maslows behovspyramide

2.1.1. Mangelbehov

2.1.2. Vækstbehov

2.2. Vefærdstrekant (Samfundstrekant)

2.2.1. 1. Marked 2. Det civile samfund 3. Staten

2.2.1.1. Marked: Udbud og efterspørgsel Køber og sælger mødes

2.2.1.1.1. Signalsystem: Større udbytte desto lavere pris

2.2.1.2. Det civile samfund: Hjælp gennem venner og familie, ikke gennem markedet

2.2.1.3. Staten:

3. Den offentlige sektor

3.1. Staten, regionerne og kommunen

3.1.1. Kommunen: skole, ældre og pension

3.1.2. Staten: gymnasiale uddannelser, vejnet, skat, miljø osv.

3.1.3. Region: arbejdsgiver, det sociale, økonomi, sygehuse osv.

3.2. Offentlige velfædsydelser

3.2.1. Rimelig levestandard

3.3. Overførselsindkomster

3.3.1. Kontanthjælp, pension, SU og dagpenge

3.4. Finansloven

3.4.1. Statsbudgettet for et år

4. 3 former for økonomi

4.1. Markedsøkonomi Planøkonomi Blandningsøkonomi

4.1.1. Markedsøkonomi: fri konkurrence, udbud efterspørgelse

4.1.2. Planøkonomi: Fastsat production

4.1.3. Blandingsøkonomi: Fastsætter selv priserne Staten fastsætter de økonomiske ydelser

5. Statsfinanserne

5.1. DAU-saldoen

5.1.1. Drift- anlægs- og udgiftsposterne

5.2. Den offentlige saldo

5.2.1. Saldo for: Staten, kommunen, region, social-kasser og fonde

6. Offentlige sektors indtægter

6.1. Direkteskatter Indirekteskatter Andre indtægter

6.1.1. Direkteskatter: Det er de skatter som bliver direkte afregnet med myndighederne

6.1.2. Idirekteskatter: de skatter som man betaler via. moms eller afgifter

6.1.3. Andre indtægter: Bøder, brugerbetaling

7. Konkurrencestat

7.1. "Den nye velfærdsstat"

7.1.1. Skabe konkurrence med udlandet

7.1.2. Stille borgerne mod hinanden

8. Den klemte velfærdsstat

8.1. Brugerbetaling er et redskab, som flere lande anvender for at skabe større med finansiering, for eksempel sundhedsområdet.

8.2. Udlicitering af offentlige opgaver ud fra rationalet om at effektivisere og dermed billiggøre mange offentlige funktioner fx. for den kollektive trafik

8.3. privatisering handler om at statslige selskaber og institutioner sælges til private. fx teleselskaber

8.4. Lafferkurven: bruges til at illustrere teorien bag en optimal skattesats, der genererer maksimale skatteindtægter.

8.5. Brain-drain

8.5.1. Når folk med særlige tekniske kvalifikationer eller viden flytter fra deres hjemland til et andet land for at få bedre leve- eller arbejdsvilkår, kalder man det ”hjerneflugt”. Brain Drain er et problem for hjemlandet, som har investeret ressourcer i at uddanne og kvalificere folk til at arbejde som fx læger, sygeplejersker,ingeniører eller videnskabsfolk.