Landbrug og Landboreformer

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Landbrug og Landboreformer 作者: Mind Map: Landbrug og Landboreformer

1. Natur og Landbrug

1.1. 60% af Danmarks jord er opdyrket.

1.2. Istiden har fået stor betydning for jordren i dag.

1.3. Der skal være Nitrogen i jorden for at planter kan trives.

2. Landbrugets indførelse

2.1. Danmark begyndte at dyrke jorden i bondestenalderen omkring 4000 år f.v.t.

3. Dansk Landbrug

3.1. Udviklingen har især været afhængig af naturgivne forhold.

3.2. Traktoren blev først anvendt efter år 1950.

3.3. I gamle dage kunne man inddele landbruget i tre kategorier: Husmandbrug, gårde og herregårde.

4. Økologisk Landbrug

4.1. Husdyrenes foder kommer fra økologiske landbrug.

4.2. Man dyrker forskellige plantearter i økologisk landbrug.

4.3. Man lægger stor vægt på at forbedre jordbundens levende organismer, fx. Bakterier og regnorme.

5. Stavnsbåndet

5.1. Forbedrede bondens økonomiske og personlige frihed.

5.2. Den 20. Juni 1788 blev stavnsbåndet ophævet.

5.3. En fæstebonde ejede ikke sin jord, sine dyr og sin gård. De var ejet af godsejeren.

5.4. Det gjorde at mændene måtte blive boende hjemme der hvor de var blevet født.

6. Fæstesystemet

6.1. Fæstesystemet betød, at godsejerne ejede jorden, hele landsbyer med huse og gårde, samt alle deres redskaber og dyr.

6.2. I fæstebrevet stod der at bonden og hans familie skulle arbejde på godset.

7. Konventionelt landbrug

7.1. Mange vilde planter vokser der hvor der bliver sået med monokulturer.

7.2. I det konventionelle landbrug dyrkes afgrøderne hovedsagelig som monokulturer.

8. Istiden har haft stor betydning for, hvor det er bedst at plante sine afgrøder i dag. 60% af Danmarks jord er opdyrket, Danmark begyndte at dyrke jorden omkring 4000 år f.v.t. Fæstesystemet betød at godsejere ejede jorden, hele landsbyer og dyr. I gamle dag kunne man opdele landbruget i tre kategorier: Husmandsbrug, gårde og herregårde. Den 20. Juni 1788 blev stavnsbåndet ophævet. I dag lægger man stor vægt på at forbedre jordbundens levende organismer. Husdyrs foder kommer fra det økologiske landbrug, og man dyrker mange forskellige plantearter i det økologiske landbrug. I det konventionelle landbrug dyrkes afgrøderne hovedsageligt med monokulturer.