landbrug og landboreformer

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
landbrug og landboreformer 作者: Mind Map: landbrug og landboreformer

1. naturen og landbruget

1.1. istid

1.1.1. Vestjylland

1.1.1.1. sand

1.1.2. Østjyland

1.1.2.1. ler

1.2. gødning

1.2.1. ikke nok næring

1.2.2. kunstgødning

2. landbrugets indførsel

2.1. skov skal rydes

2.1.1. plads til marker

2.2. marker

2.2.1. dyrkes op til 2 gange

2.2.2. dyrkes

2.2.2.1. høstes

2.2.2.1.1. rester brændes

2.3. korntyper

2.3.1. enkorn

2.3.2. emmer

2.3.3. hvede

2.3.4. byg

3. Dansk Landbrug

3.1. 1950’erne

3.1.1. bekæmpelse

3.1.1.1. ukrudt

3.1.1.2. skadedyr

3.1.1.3. plantesygedomme

4. Fæstesystemet.

4.1. fæstebonden underskrev

4.2. fæstebrev

4.3. betaling

4.3.1. penge,

4.3.2. korn

4.3.3. dyr

4.3.4. arbejde

5. Stavnsbåndets ophævelse

5.1. 20 . juni 1788

5.1.1. stavnsbåndet ophævet

5.2. selvejere

5.2.1. mere tid til egen gård

5.2.1.1. tjene flere penge

6. Konventionelt landbrug

6.1. husdyrgødning

6.1.1. ikke nok til markerne

6.1.1.1. kunstgødning

6.2. konventione husdyr

6.2.1. høns

6.2.1.1. store haller

6.2.2. computerstyret

6.2.2.1. fodring

6.2.2.2. klimaet

7. Økologisklandbrug

7.1. dyrker

7.1.1. forskellige plantearter

7.1.1.1. samme areal

7.2. Gødning til markerne

7.2.1. husdyrenes afføring

7.2.2. økologiske plantegødning

8. Da den første istid var ovre og var smelte havde den givet danmark et meget blandet landskab fx i Vestjylland er der meget sand og i Østjylland er der meget ler. Indholdet af næringsstoffer i jordbunden er meget forskellig. Hvis der så ikke er nok næring i jorden kan man give den kunstgødning. Dengang Danmark kun var skov besluttede man at man skulle fælde træerne og lave marker der.markerne kunde dyrkes op til to gange hvor der så derefter så skulle dyrkes på en anden mark de næste to år. I gamle dage da man havde dyrket og høstet markerne brændte man resterne. Man dyrkede enkorn, emmer, hvede og byg. I 1950’erne fandt man ud af at man kunne bekæmpe ukrudt, skadedyr og plantesygdomme. Fæstebonden kunne underskrive et fæstebrev og så var det ikke ham der ejede gårde mere. Bonden kunne betale med korn, dyr, arbejde og penge. 20. juni 1788 blev stavnsbåndet ophævet og bønderne blev selvejere, fik mere tid til egne gårde og tjente flere penge. Nutildags er de fleste dyr der lever i fangenskab som er konventionelle husdyr det kan fx være høns som lever i store haller hvor klima og fodring styres af en computer. For at lave et økologisk landbrug kan man plante forskellige planter på den samme mark og gøde med husdyrenes afføring eller med økologisk plantegødning.