Landbrug og landboreformer

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Landbrug og landboreformer 作者: Mind Map: Landbrug og landboreformer

1. Naturen

1.1. I istiden standsede isen i Midtjylland og det fordelte Danmark fra den gode jord og den dårlige

1.2. 60% af jorden i Danmark er marker

2. Landbrug

2.1. Første gang man dyrkede marker var i 4.000 f.v.t.

2.1.1. De første bønder brugte hakker til at så jorden, og først 3.500 f.v.t. brugte man plove

2.2. Jorden blev hurtigt udpint, så man blev nød til at lave flere marker, og de gamle marker voksede der græs på, og det kunne husdyrene få

2.3. Da man fik store maskiner udvidet man sine marker ved at fjerne fler træer og dække små søer til, og det er gået ud over naturen i dag

2.4. Bønders frihed for andre

2.4.1. I 1788 blev stavnsbåndet. Så nu kunne man få sin egen jorden, men nogle var stadigvæk fattige, og kunne ikke eje deres egen jord.