7 NILAI DALAM TAMADUN CINA

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
7 NILAI DALAM TAMADUN CINA 作者: Mind Map: 7 NILAI DALAM TAMADUN CINA

1. Koneksis

1.1. Nilai intelektual

2. Ekonomi

2.1. Menitik beratkan pertanian

3. Politik

3.1. Kekuasaan

3.2. Kepentingan golongan pemerintah dikekalkan

3.3. Menjaga kewibawaan

4. Masyarakat

4.1. Menuju kakayaan, jasa, nama

5. Keagamaan

5.1. Menyembah datuk nenek

5.2. Menyembah tuhan-tuhan

6. Akhlak

6.1. Untuk mencapai keharmonian

7. Pencapaian

7.1. Mendirikan akhlak

7.2. Mendirikan jasa

7.3. Mendirikan bahasa/akademik