План дослідження функції

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
План дослідження функції 作者: Mind Map: План дослідження функції

1. 3. З'ясовуємо парність (непарність), періодичність функції.

2. 1. Знаходимо область визначення функції.

3. 2. Знаходимо точки перетину графіка з координатними осями.

4. 4. Знаходимо похідну та стаціонарні точки.

5. 5. Знаходимо проміжки зростання, спадання, точки екстремуму та екстремальні значення функції.

6. 6. З'ясовуємо поведінку функції на кінцях області визначення.

7. 7. На підставі проведеного дослідження будуємо графік функції.

8. Приклад. Дослідіть функцію f(x) = х3 - 3х^2 і побудуйте її графік.