Energi

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Energi 作者: Mind Map: Energi

1. Energiformer

1.1. Ikke vedvarende energi

1.1.1. Energi der kan opbruges

1.1.1.1. Olie

1.2. Vedvarende energi

1.2.1. Energi der hele tidenfornyes

1.2.2. Kraftvarmeværk

1.2.2.1. Elektricitet

1.2.2.2. Varme

1.2.2.3. Genbrug af overskudsvarme

1.2.3. Vindenergi

1.2.4. Solfanger

1.2.5. Bølgeenergi

1.2.6. Jordvarme/geotermisk

1.3. Olierafinering

1.4. 4 Hovetformålet

1.4.1. Service virksomheder

1.4.2. Husholdning

1.4.3. Transport

1.4.4. Produktion

1.5. Atomkraftværk

1.5.1. Fision

1.5.2. Fusion

1.6. Elektricitet

1.6.1. Fision

1.6.2. Fusion

2. Energi og miljø

2.1. Vigtigste økonomiske udvikling

2.1.1. Klimaforandringer

2.1.1.1. Forandringer i fremtiden

2.1.1.2. Isen smelter så vandstanden stiger

2.1.1.3. Dyrenes habitater ændres

2.1.1.4. Ozonlaget

2.1.1.5. Vejrændringer

2.1.1.5.1. Storme

2.1.2. Befolkningstilvækst

2.2. CO2

2.2.1. Atmosfæren beskadiges

2.2.2. Drivhuseffekt

2.3. Hjælpemidler i dagligdagen/benzin

2.3.1. Miljøskadeligt

2.3.2. Miljøvenlige metoder med samme effekt

2.4. Ulykker

2.4.1. Boreplatform

2.4.2. Atomkraftværkers nedsmeltning

2.5. Bæredygtighed

2.5.1. Besparelser

2.5.1.1. El-biler

2.5.1.2. LED

2.5.1.3. Vand til toiletterne

2.5.2. Genbrug

2.5.2.1. Vugge til vugge

2.5.2.2. Plastik

2.5.2.3. Afbrænding af køkkenaffald

2.5.2.4. Teknologiske kredsløb

2.5.2.5. Økologiske kredsløb

2.5.2.6. Glas

3. Energiforsyning

3.1. Elværk

3.1.1. Varmt vand

3.1.2. Strøm/el

3.1.3. Kul

3.1.3.1. Smog/forurening

3.1.3.2. Jordens undergang

3.2. Solen som universal energikilde

3.3. Vind

3.4. Menneskets energiomsætning

3.4.1. Fødevarer

3.4.2. Transport

3.5. Bølgeenergi

3.6. Organisk materiale

3.6.1. Olie

3.6.1.1. Dyre/planteplankton

3.6.2. Halm

3.7. Biogas

3.8. Fotosyntese

3.9. Carbonkredsløbet

3.10. Kvælstofkredsløbet

4. Energibehov

4.1. Stor byer / Mega byer, Døgndrift,

4.1.1. Forskel på energiforbrug på landet / stor byer

4.2. Jo fleire mennesker = Mere elektricitit

4.3. El, varmeenergi

4.3.1. Elværk

4.3.1.1. Varmt vand

4.3.1.1.1. Hus

4.3.1.1.2. Induerstri

4.3.2. Byens trafik

4.3.2.1. Transportmidler

4.3.3. Elektroniske apperater

4.4. Energikonflikter

4.4.1. Konflikter i krige

4.4.1.1. Afpresning

4.4.2. Høje priser på olie

4.5. Urbanisering

4.6. Selv forsynde lande

4.7. Energiforbrug

4.8. Energibalance

4.8.1. Danmark er et foregangsland for USA

4.9. Pipelines

4.10. Kamp om olien

4.11. Pas på natueren

4.12. Opvarmning

4.13. Andre alternativer f.eks. Vind, sol og bølger

4.14. Ressourcer = Magt

4.15. Bæredygtig energi er bedre - Klimakommune

4.16. Råstoffer

4.16.1. Olie

4.16.2. Kul

4.16.2.1. Tørv

4.16.2.2. Stenkul

4.16.2.3. Brunkul

4.16.2.4. Trækul

4.16.3. Gas

4.16.3.1. Biogas / Naturgas

4.16.4. Vand

4.16.5. Guld