Особистісні труднощі і проблеми підлітків

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Особистісні труднощі і проблеми підлітків 作者: Mind Map: Особистісні труднощі і проблеми підлітків

1. Матеріал підготувала ст. викладач кафедри психології Гребенюк О.Ю.

2. Особистісні труднощі і проблеми підлітків

3. Використана література

3.1. Веселуха В. Соціальний і правовий статус неповнолітніх і його вплив на віктимну поведінку // Право України. — 1999. — № 7. — С. 93—97

3.2. Крайг Грэйс. Психология развития. — 7-ое международ, изд. — СПб. — М.-Х. -Минск, 2000. — С. 170—171

3.3. Крайг Грэйс. Вказ. праця. — С. 170, 173—174

4. Актуальність дослідження

5. Покрокові дії