Elever for morgentrætte

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Elever for morgentrætte 作者: Mind Map: Elever for morgentrætte

1. Valg af energi forbrug inden senge tid

2. For sent i seng

2.1. Dårlig søvncyklus

3. For sent fri for arbejde

3.1. dårlig transport hjem/til arbjede

4. For lidt motion

4.1. Valg af transport

5. Valg af fritids interasser

6. Mangle af koncentration i skolen

7. Svært ved at holde sig aktiv i timerne

8. Mangel af Lektier

9. Kost

9.1. Ingen morgenmad

9.2. Usund morgenmad

10. Dårlig karakterer

11. Arbejdsløs

12. Dårlig selværd

12.1. Selvmord

12.2. Depri

12.3. Asocial

13. Går fallit

13.1. Mister hus og lejlighed

14. Dårlig uddannelse

15. Ingen Uddannelse