Matematisk Formelsamling

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Matematisk Formelsamling 作者: Mind Map: Matematisk Formelsamling

1. TAL og ALGEBRA

1.1. Tal

1.2. Intervaller og Brøker

1.3. Kvadratrod og Potens

1.4. Parentes

1.5. Procent

2. ØKONOMI

2.1. Rente

2.2. Valuta

3. GEOMETRI

3.1. Trekanter

3.1.1. Linjer og Areal

3.1.2. Ensvinklet, ligebenet, ligesidet

3.1.3. Retvinklet

3.1.3.1. Trigonometri

3.2. Firkanter

3.3. Cirkler

4. RUMFANG og OVERFLADE

4.1. Kasse, prisme, cylinder

4.2. Kegle, pyramide, kugle

5. GEOMETRI - FLYTNINGER

5.1. Spejling, parallelforskydning

5.2. Drejning

6. GEOMETRI - TEGNING

6.1. Målestoksforhold

7. GEOMETRI i KOORDINATSYSTEMET

7.1. Koordinatsystemet

7.2. Ligning for ret linje

7.3. Grafisk ligningsløsning

8. FUNKTIONER

8.1. Lineær funktion

8.2. Andengradsfunktion

8.3. Ligefrem og omvendt proportionalitet

8.4. Lineær og eksponetiel vækst

9. STATISTIK

9.1. Diagrammer for procentfordeling

9.2. Enkeltobservationer

9.2.1. Metoder til at beskrive og illustrere

9.3. Grupperede observation

9.3.1. Metoder til at beskrive

9.3.2. Metoder til at illustrere

9.4. Sammenlign observationssæt

9.4.1. Boksplot

9.5. Metoder til at analysere observationssæt

9.5.1. Punktdiagram og regression

10. SANDSYNLIGHED

10.1. Statistisk sandsynlighed

10.2. Kombinatorisk sandsynlighed

11. MASSEFYLDE og FART

12. MÅLEENHEDER

12.1. Længde, areal

12.2. Rumfang, vægt

12.3. Tera, giga, mega, kilo...