马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Thuisscholing 作者: Mind Map: Thuisscholing

1. Hologrammen

1.1. Terug praten naar docent

1.2. Terug te kijken

2. Eigen indeling tijd

3. Geen schoolgebouw meer

4. Een docent per vak

4.1. Kan gebruikt worden op meerdere scholen

5. Meer opdrachten dan toetsen

6. Geen boeken meer

7. Eens per week robot die langskomt voor vragen

8. Geen scholing meer op niveau maar op interesses

9. Lerarenprobleem opgelost

10. Scholieren spreken af via een hologram

11. Leerlingen kunnen via keuzemenu kiezen wat ze deze les willen leren

12. Banen die verdwijnen door minder leraren

12.1. Wel meer banen in technische industrie