马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
ALKALOIDY 作者: Mind Map: ALKALOIDY

1. Vlastnosti

1.1. viazané na karboxylové kyseliny

1.2. tuhé, kryštalické, opticky aktívne, málo rozpustné

1.3. horká chuť

1.4. farmakologické účinky

1.5. návykové

2. Delenie

2.1. ópiové (opiáty)

2.1.1. morfín

2.1.1.1. morfinizmus

2.1.1.2. tíšenie bolesti

2.1.1.3. ospalosť, zúženie zreníc

2.1.2. heroín

2.1.2.1. heroinizmus

2.1.2.2. hepatitída B a C, šírenie HIV

2.1.2.3. nechcené predávkovanie, záchvaty agresie

2.1.3. papaverín

2.1.3.1. uvoľňuje kŕče, v lekárstve

2.1.4. kodeín

2.1.4.1. stíšenie kašľa, priemyselná výroba

2.2. tropánové

2.2.1. atropín

2.2.1.1. očné lekárstvo

2.2.1.2. tíšenie bolesti, pri obličkových kolikách

2.2.1.3. ľuľkovec zlomocný

2.2.2. kokaín

2.2.2.1. vdychovanie cez nosové dierky

2.2.2.2. srdcové zlyhanie, krvácanie do mozgu

2.2.2.3. postupné zvyšovanie dávok

2.2.2.4. listy kríka kokaínovník (koka)

2.2.2.5. forma krak

2.3. námeľové

2.3.1. LSD

2.3.1.1. halucinogén

2.3.1.2. ilúzie, neschopnosť rozoznať realitu, flashback

2.4. ďalšie

2.4.1. chinín

2.4.1.1. z kôry chinínovníka

2.4.1.2. proti malárii, znižuje horúčku

2.4.2. kurare

2.4.2.1. extrémne jedovatý

2.4.2.2. ochrnutie motorických nervových zakončení

2.4.3. kofeín

2.4.3.1. v čajovníku, kávových a kakaových bôboch

2.4.3.2. legálna droga

2.4.3.3. bežné dávky, veľké dávky

2.4.3.4. obsah závisí od druhu (kávy, čaju)

2.4.4. teobromín

2.4.4.1. v kakaových bôboch

2.4.4.1.1. kakaové maslo

2.4.4.1.2. kakaový prášok (kakao)

2.4.4.2. močopudný prostriedok

2.4.4.3. legálna droga

2.4.5. teofylín

2.4.5.1. liečba prieduškovej astmy

2.4.6. nikotín

2.4.6.1. tabakový list

2.4.6.2. legálna droga

2.4.6.3. tabakizmus

2.4.6.4. ochorenia

2.4.6.4.1. nádorové

2.4.6.4.2. kardiovaskulárne

2.4.6.4.3. nenádorové dýchacieho a iných systémov

2.4.6.4.4. vysoká úmrtnosť

2.4.6.5. pasívne fajčenie

3. Počet

3.1. vegetačná fáza rastliny

3.2. kvalita prostredia

3.2.1. kvalita pôdy

3.2.2. prístup svetla

3.2.3. vlhkosť

3.2.4. teplota