Gelukkig op het werk

Een klein onderzoek onder collega's naar werkgeluk, leidde tot deze mindmap.

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Gelukkig op het werk 作者: Mind Map: Gelukkig op het werk

1. Purpose

1.1. Een bijdrage leveren aan de maatschappij

2. Flow

2.1. Een goed werkend team

3. Fun & Friendship

3.1. Leuke collega's

3.2. Met elkaar en voor elkaar werken

3.3. Cultuur van positieve mensen

4. Autonomie

4.1. Flexibiliteit in werktijd

4.2. Nieuwe ideeën en uitdagingen oppakken