Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer 作者: Mind Map: Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer

1. Forurening

1.1. Luftforurening

1.1.1. ch4/methan fra køer, co2 fra maskiner/forbrændning

1.2. Jordforurening

1.2.1. Sprøjtegift/Pesticider, gylle/husdyrgødning, kunstgødning, antibiotika

1.3. Vandforurening

1.3.1. sprøjtegift/pesticider, gylle/husdyrgødning, kunstgødning, antibiotika

2. Økosystem

2.1. når organismer dør så optages og genbruges alle stofferne igen

2.2. når en organisme dør, frigives der stoffer en anden organisme kan bruge

2.3. Savannen er et af de økosystemer, der skifter mest karakter. Her er tørke- og regntid, og både dyr og planter er tilpasset til savannens skiftende forhold.

2.4. organismer der lever i et økosystem kan få livsetingelser hvis nu at der sker storme eller andet

2.5. biotiske

2.5.1. levende

2.5.1.1. dyr

2.5.1.1.1. fugle

2.5.1.1.2. skaldyr

2.5.1.1.3. insekter

2.5.1.1.4. krybdyr

2.5.1.2. planter

2.5.1.3. mennesker

2.5.1.4. mikroorganismer

2.5.1.5. svampe

2.5.1.6. bakterier

2.6. abiotiske

2.6.1. de døde

2.6.1.1. nedbør

2.6.1.1.1. vindforhold

2.6.1.2. beliggenhed

2.7. kredsløb

2.7.1. energi

2.7.2. kulstof

2.7.3. kvælstof

2.7.4. forsfor

2.8. organisk

2.8.1. alle organiske stoffer (c+h)

2.9. uorganisk

2.9.1. mange syrere er uorganiske

2.10. alle har brug for nitrogen

3. vi udleder selv stoffer

3.1. når vi køre bil

3.2. alt i alt når vi kører i køretøjer

3.3. når vi skylder ud i toilettet

4. hvordan kan man gøre det bedre?

4.1. hvis nu alle sine sæberester fra vaskemaskiner, bade og rester fra madlavning røg ud i naturen ville det hjælpe økosystemet

4.2. nogle ting er så små at de er uskadelige men hvis de nu kommer i store mængder kan det komme til at skabe problemer i naturen.

5. Kan det skade levende organismer?

5.1. når man udleder stoffer ender de i et kredsløb. hvis der opstår ubalance i kredsløbet så kan det skade dyr og planter

6. Forureningens påvirkning på helbreddet kan udløse i..

6.1. Kræft

6.2. hovedpine

6.3. skader på dine nerver

6.4. luftvejs sygdomme

6.5. hjertekar sygdomme

6.6. hudirritation

6.7. kvalme

6.8. træthed

7. pesticider/gødning

7.1. Pesticider

7.1.1. hvert pesticid specialisere sig for at fjerne ukrudt, planter og svampe: herbicid

7.1.2. Svampe: Fungicid

7.1.3. Bakterier: baktericid

7.2. Gødning

7.2.1. bruger man for at ting vokser hurtigere og bedre

8. Antibiotika

8.1. Antibiotika er et slags medicin der udrydder ukrudt og planter m.m

8.2. Antibiotika har ingen effekt på virus, i forhold til mennesker.

9. Stoffer i kredsløbet

9.1. Organisk

9.1.1. c6h12o6

9.1.2. fedt

9.1.3. protein

9.2. Uorganisk

9.2.1. CO2

10. Drivhuseffekt

10.1. Naturlige

10.1.1. Når solen varmer jorden op

10.1.1.1. solen bliver lavet til varmestråling. det rammer jorden og varmer den op.

10.1.1.2. Atmosfæren består af co2, vanddamp, metan og lattergas. atmosfæren er 78% nitrogen og 21% oxygen/ilt og 1% af Argon, co2, methan, vanddamp og lattergas.

10.1.1.3. Argon, co2, methan, vanddamp og lattergas kalder man for drivhusgasserne når de bliver brugt i dette sammenhæng.

10.1.1.4. Skyer hjælper med at holde på varmen

10.2. Menneskerskabt

10.2.1. Mennekser har udledt flere drivhusgasser. Mere varmestråling absorberet i atmosfæren.

10.2.2. CO2 - industri, forbrænding, vulkaner

10.2.3. CH4 - landbrug, minedrift, køer, nedbrydning org. materiale, vulkaner

10.2.4. N2O - Nedbrydning org. materiale

10.3. Konsekvenser

10.3.1. Højere temp. - smelter isbjerge - levegrundlag for dyrene forsvinder