马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Regnskoven 作者: Mind Map: Regnskoven

1. Det regner meget

2. Høj luftfugtighed i den tropiske regnskov

3. Halvdelen af jordens dyr og planter lever der

4. 2.000 arter af dyr

5. Tusind arter af planter

6. Tropisk

7. Mange dyr lever i træerne

8. subtropisk

9. 80% er insekter

10. Tempereret regnskov

11. Fem lag

12. Trærødderne ligger i jordoverfladen

13. Dækker 7 % af jordens overflade

14. Tropisk og subtropisk har mange planter til fælles

15. Overstandere

16. Buskadslaget

17. Tropisk - ikke meget sollys

18. Jordbunden