Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget.

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget. 作者: Mind Map: Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget.

1. Carbon kredsløbet

1.1. Fotosyntese

1.2. Respiration

2. Landbrug

2.1. NPK gødning

2.1.1. Nitrogen kredsløbet

2.2. Økologisk & konventionelt

2.3. Kunst- og naturgødning

3. Klima

3.1. Temperaturer

3.2. Global opvarmning

3.3. Polerne smelter

4. Bæredygtighed

4.1. Bæredygtige fødevarer

4.2. Bæredygtigt tøj

5. Alternative fødekilder

5.1. Insekter

5.2. Bælg planter

6. Mikro og makro næringstoffer

7. Økologi

7.1. Landbrug

8. Vandmiljøet

8.1. eutrofiering af gødning i vand

9. Jordens struktur

9.1. Humus

10. Minimumsloven

10.1. Vækst

11. Genmodificering

12. Ioner

12.1. Periodiske system

13. Miljø

13.1. Plastik

14. Befolkningen vokser

14.1. Mere mad

14.1.1. 3D printet mad

14.1.2. Falske fisk

14.1.3. Bælg planter

15. Globalopvarmning