Landbrug og landboreformen

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Landbrug og landboreformen 作者: Mind Map: Landbrug og landboreformen

1. New Topic

2. Noter

2.1. Landbrug

2.1.1. Klima

2.1.1.1. I den vestlige del af Danmark laver man en læhegn som er hvor man planter masser af buske og træer. Man bygger et læhegn fordi det blæser meget så den sandede jord ikke flyver væk.

2.1.1.2. De steder med leret jord regner det meget og så kommer der ikke nok oxygen og det betyder at kornende ikke kan vokse, så de dræner noget af vandet væk

2.1.2. Jordbundens historien

2.1.2.1. Da istiden stoppede kom der landbrug i Danmark fordi at der kom store områder som nu er blevet marker

2.1.3. Næringsstoffer

2.1.3.1. Den lerede jord er mere frugtbare end den sandede jorden. Man har altid prøvet at lave jorden bedere med fx. Gødning

2.1.4. Historie

2.1.4.1. Omkring 4000 år f.v.t var Danmark dækkede af skov så bønderne kunne ikke dyrke korn in til at de fældede alle træerne og buskene. Nu kunne de bruge marken et par år og så skulle de fælde flere træer, de brugte træet til brænde. Når de havde brugt markerne i et par år voksede der græs og buske også kunne dyrerne gå og græsse

2.1.4.2. I 1950 begyndte man for alvor at bruge maskiner til landbrug

2.2. Landboreformen

2.2.1. Stavnsbåndet var den reform der gjorde sådan at arbejde og betale til godsejerne