Hvilke dilemmaer er der ved øko landbrug og konventionelt landbrug og hvad ville konsekvenserne v...

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Hvilke dilemmaer er der ved øko landbrug og konventionelt landbrug og hvad ville konsekvenserne være hvis ikke vi kan opretholde et bæredygtigt landbrug? 作者: Mind Map: Hvilke dilemmaer er der ved øko landbrug og konventionelt landbrug og hvad ville konsekvenserne være hvis ikke vi kan opretholde et bæredygtigt landbrug?

1. Bio

1.1. Øko-landbrug

1.1.1. For at kunne dyrke økolandbrug

1.1.1.1. Jorden skal indholde mange næringsstoffer for eller er det svært at dyrke øko landbrug

1.1.2. Bevaring af nærringstoffer i jorden

1.1.3. Naturens kredsløb

1.2. Konventionelt landbrug

1.2.1. Sprøjter for at holde planterne rene/fri for sygdomme

1.2.1.1. = medføre at de ikke er naturlige

1.2.1.2. ikke så mange næringsstoffer som hvis det var uden sprøjtemidler

1.3. Begge langbrug gør brug af naturens ressourcer, det variere bare meget

1.4. Græsfamilien

1.4.1. Hvede, byg ,rug og havre

1.5. Sædskifte

1.5.1. Landmændene kan veksle mellem afgrøderne

1.5.2. Samme afgrøder på den samme mark i flere år = jorden ville mangle nærringssalte

1.5.2.1. medfører at jorden bliver udpint og planter får problemer med vækst

2. Geo

2.1. Landbrug i udlandet kan være svært

2.1.1. Ikke nok vand

2.1.2. Meget tørke, marker dør (sol), Mennsker dør af sult pga. maden ikke er der fra markerne

2.1.3. Resultere i sult og fattigdom på sigt pga. (ikke penge nok til at købe mad)

2.2. Landbrug i Danmark

2.2.1. Klimaet svinger meget

2.2.2. Regn kan være godt for planter

2.2.2.1. Sol når det er der er godt for kornproduktionen

2.2.2.2. For meget sol = ingen dyrkning af noget på marker

2.2.3. For meget regn = ingen monodyrkning

2.2.4. Det lyse er at, de fleste dansker har råd til at købe mad (står ikke selv for at overleve ift. til mad fra marker)

2.2.5. Klimaet spiller en stor rolle, for dyrkningen af alt ting

2.2.5.1. God balance i klimaet = et godt landbrug

2.3. Klima i verdenen

2.3.1. De klimazoner/bælter der er, påvirker også landbruget fordi at der er nogle ting der skal dyrkes i høj temperatur og andre i lav temperatur, og nogle i blanding.

2.3.1.1. Danmark er god til at dyrke monokultur pga. Klimaet

2.3.1.2. Afrika er god til at dyrke bananer og kaffe osv. pga. klimaet

3. Fysik-kemi

3.1. Øko-landbrug (gødning)

3.1.1. Bruges der fx. hestafføring til gødning, som bruges til jorden i stedet for planterne

3.1.2. Husdyrgødning

3.1.3. Kalkning

3.1.4. Naturgødning

3.2. Sprøjtemidler

3.2.1. sprøjtemidler = konventionelle landbrug

3.2.2. Kovitonellelanbrug

3.2.2.1. Pesticider

3.2.2.1.1. Kan ryge ned i grundvandet

3.2.2.1.2. Resultere i mennesker bliver syge

3.2.2.2. Kunstig gødning

3.2.2.3. tungemetaller, det har planterne brug for, fx har de brug for zink, kobber, krom, mangan og molybdæn og hvis der er et kritisk niveu af det blive rman nød til at tilføje det

3.3. Landmænd bruger årligt omkring 2617 ton sprøjtegift om året