de rekening

samengestelde woorden met 'rekening'

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
de rekening 作者: Mind Map: de rekening

1. de zichtrekening

2. de spaarrekening

3. de termijnrekening

4. de rekeninghouder

5. de rente = de int(e)rest

5.1. de rentevoet = de int(e)restvoet

6. het rekeningnummer

7. het rekeninguittrekstel = rekeningafschrift