马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Dansk - metoder 作者: Mind Map: Dansk - metoder

1. Ideologikristisk metode

1.1. Beskæftiger sig med den opfattelse af samfundet som teksten udtrykker

1.2. Ideologi betyder den opfattelse af samfundet.

1.3. En ideologisk læsning metode vil kigge på samfundet i teksten og teksten i samfundet.

1.4. teksten afspejler den tid og det samfund den er skrevet i

2. Nykritsik metode

2.1. - Den anser et litterært værk for at være autonomt, dvs. en selv beroende helhed, der består af et komplekst samspil mellem værkets dele.

2.2. - Det er uinteressant at vide hvad digteren måtte mene med sit digt. Men istedet væsentligt hvad værket siger.

2.3. - Den nykritiske metode vil gerne have at man kommer helt ned i værket og læser værket grundigt og ikke kommer udenom andet end værket fortæller.

2.4. % forfatterens livshistorie - Mangel på forståelse af teksten/misfortolkning - Mangel på forfatterens budskab og hvordan teksten er blevet til

2.5. Lagkage metode igennem flere lag.

3. Biografisk metode

3.1. - Sammenligninger mellem forfatterens værker og personlig liv - De 2 spor: Det protrætterende spor: Forklare sammenhæng i forfatter skabet under henvisning til forfatterens biografi. Forfatterens tekster afspejler ham som person. -Det genetiske spor: Der kaster man lys over værkernes tilblivelse. Forfatterens oplevelser og hvordan teksten er blevet til.

3.2. Den kan ikke få alle aspekter af en tekst med.

3.3. Ikke så tekstnær

4. Strukturalistisk metode

4.1. minder om nytritisk metode hvor man ser bort fra forfatterens intentioner og strukturalister er til med også lige glade med den enkelte læsers subjektive opfattelse

4.2. man undersøger teksten som et stykke sprog som i denne form vil blive beskrevet som objektiv

4.3. aktantmodellen

4.4. kontrakt

4.5. modsætningspar

4.6. Eventyr og saga.

5. Psykoanalytisk

5.1. Ikke altid benyttes hvis personer personlighed ikke fyldes fyldsgørende

5.2. Frøjds teori 3 grene Over jeg'et: Samvittighed Jeg'et: holder styr på over jeg'et og d'et D'et: Ubevidste drifter der påvirker virkeligheds opfattelse