Den Kolde Krig

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Den Kolde Krig 作者: Mind Map: Den Kolde Krig

1. 1. Hvad er Den Kolde Krig

1.1. Sovjetsystemet

1.1.1. Revolutionen og arbejdsklassen

1.1.1.1. Efter revolutionen i 1917 skulle det kommunistiske parti overtage magten i Rusland på arbejderklassens vegne.

1.1.1.1.1. Da Sovjetunionen blev opløst i 1991, blev det stadig regnet for et socialistisk samfund på vej mod kommunismen. Kommunismen som samfundsform opnåede Sovjetunionen aldrig.

1.1.2. Planøkonomi

1.1.2.1. En overordnet plan bestemte, hvad der skulle fremstilles på fabrikkerne, hvad varerne skulle koste, og hvilke lønninger arbejderne skulle have.

1.1.2.1.1. Derfor blev den kommunistiske økonomi kaldt for planøkonomi.

1.1.3. Stalins Diktatur

1.1.3.1. I 1924 blev Josef Stalin (1878-1953) diktator i Sovjetunionen. Stalin var diktator frem til 1953, hvor han døde.

1.1.3.1.1. Under Stalin fik Sovjetunionen opbygget en industri, og landbruget blev lavet om til store fællesbrug

1.1.4. Gulag-lejre

1.1.4.1. Fangelejrene i Sovjetunionen blev kaldt for Gulag-lejre. Når man var idømt mere end 3 års fængsel, blev man sendt til arbejdslejre i bl.a. Sibirien.

1.1.4.1.1. Mere end 18 millioner menes at have været i Gulag-lejre fra 1930 til 1960, og op mod halvdelen døde af det hårde arbejde.

1.2. Det Amerikanske System

1.2.1. Det Amerikanske demokrati

1.2.1.1. Det amerikanske demokrati lægger vægt på individets rettigheder og individets frihed.

1.2.1.1.1. Sovjetunionen, hvor al privat ejendom er overtaget af staten, står som en modsætning til USA.

1.2.1.2. Kapitalisme er et økonomisk system, hvor ejerne af kapital (f.eks. aktier) bestemmer på virksomhederne. Kapitalismen hænger sammen med den private ejendomsret.

1.2.1.2.1. Amerikansk økonomi havde klaret sig godt under 2. Verdenskrig. Staten havde købt alt, hvad der kunne produceres.

1.2.2. USA og kapitalismen

1.2.3. USA’s dominans fra 1945

1.2.3.1. Det gik godt i USA. Halvdelen af al produktion i verden foregik i USA.

1.2.3.1.1. USA skulle efter krigen have gang i sin eksport, og andre lande skulle kunne købe råstoffer i USA.

1.2.4. Amerikansk livsstil

1.2.4.1. Den amerikanske livsstil blev et forbillede i mange lande. Mange så amerikanske film, drak cola, gik i cowboybukser og lyttede til rockmusik.

1.2.4.1.1. Sovjetunionen prøvede at holde de amerikanske varer ude af deres land og af Østeuropa.

1.3. FN og Den Kolde Krig

1.3.1. Sikkerhedsrådet

1.3.1.1. de sejrende stormagter fra 2. Verdenskrig har faste pladser i Sikkerhedsrådet.

1.3.1.1.1. Alle de faste medlemmer af Sikkerhedsrådet kan nedlægge veto mod en beslutning og standse den, selv om alle andre medlemmer har stemt for.

1.3.2. Koreakrigen

1.3.2.1. Nordkorea og Kina angreb i 1950 Sydkorea, og krigen varede indtil 1953. Her fik Sydkorea støtte af FN, men det var mest amerikanske tropper, der blev FN-tropper.

1.3.2.1.1. Resultat af krigen blev næsten uafgjort, og derfor er Korea fortsat i dag delt i syd og nord.

1.3.3. Atombomber

2. Intro

2.1. Den kolde krig varede fra 1945 til 1991. De to stærkeste militærmagter, USA og Sovjetunionen, oprustede mod hinanden.

2.1.1. Landene forsøgte på forskellige måder at udbrede deres magt i hele verden. Derfor havde de to magter store lagre af atomvåben.