Frivilligdivisionen Alive Festival 2018

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Rocket clouds
Frivilligdivisionen Alive Festival 2018 作者: Mind Map: Frivilligdivisionen Alive Festival 2018

1. Forplejning under festivalen

1.1. Besværligt at skulle pakke i poser - burde man tage hensyn til alles allergener?

1.2. Nogle havde svært ved at finde maden, fordi de havde sendt deres teamlerede på opgaven, som ikke var blevet ordentlig informeret

2. Ledelseshåndbogen

2.1. Vi har fået meget ros for den!

2.2. Skal bruges igen næste år - arbejde videre med den sammen med lederne

3. Forplejning inden festivalen

3.1. Til næste år skal der findes en forplejningsansvarlig for hele festivalsperioden, som står for planlægning+indkøb

4. Et sted for glemte sager (ikke nødvendigvis noget som FD skal stå for, men det mangler - har fået mange opkald omkring glemte sager her efter)

5. Intern kommunikation

6. Goder

6.1. T-shirts: FD skal selv bestille T-shirts, da det er dem der sidder med HEAP, og ved hvor mange frivillige der er

6.2. Skal FD stadig stå for sponsorater, eller skal der tilknyttes en person, hvis eneste opgave er sponsorater, så vi får endnu flere næste år.

7. HEAP360

7.1. Divisionsledere/områdeansvarlige/teamledere skal have bedre kendskab til HEAP og dets funktioner.

8. Kommunikation

8.1. Der skal være bedre kommunikation blandt Alives divisioner+ledelse, så vi f.eks. undgår at der planlægges dobbelt forplejning torsdag

9. Billetdivisionen burde stå for pakning af goder+armbånd til næste år - det giver mest mening

10. Mellemfolkelig Samvirke

10.1. Det fungerede godt, men der skal udvikles bedre løsninger ift. logi og aktiviteter.

10.2. Til en anden gang, skal der måske være mer eend én kontakt person fra Alive.