Personlige værnemidler og arbejdstøj. Hvilke krav er der til det?

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Personlige værnemidler og arbejdstøj. Hvilke krav er der til det? 作者: Mind Map: Personlige værnemidler og arbejdstøj. Hvilke krav er der til det?

1. Faldsikring påbudt

2. Faldsikringsudstyr består af en række enkeltdele: Sele har remme om bryst, liv, sæde og lår. Støttebælte har rem om livet og fastgørelsessteder til line. Line forbinder sele/bælte med det øvrige faldsikringsudstyr. Falddæmper reducerer kraften ved styrt ved at optage en del af faldenergien, så opbremsningen ikke bliver for brat.

3. klasse 1. lettere reflekser på vest

4. Åndedrætsværn

4.1. Brug

4.1.1. Må kun benyttes hvis andet ikke er muligt.

4.2. Arbejdsgiverens pligter

4.2.1. At det er CE-mærket

4.2.2. At det er vedligeholdt

4.2.3. At brugeren har fået instrukser

4.3. Brugerens pligter

4.3.1. Bruge værnet lige så snart arbejdet begynder til at det slutter.

4.3.2. Melde om styret er OK efter hensigten

4.3.2.1. Meddele fejl og mangler til Arbejdsgiveren

4.4. Typer

4.4.1. De to hovedgrupper

4.4.1.1. Luftforsynet åndedrætsværn

4.4.1.2. Filtrerende åndedrætsværn

4.5. Brugsanvisninger

4.5.1. Opbevaring

4.5.2. Brug

4.5.3. Desinficering

4.5.4. Vedligeholdelse

4.5.5. Reperation

4.6. Mærkninger

4.6.1. CE- mærket

4.6.2. Mærkning af filtre

5. Sikkerhedssko

5.1. Pligter

5.1.1. CE-Mærket

5.1.2. Vedligholdelse

5.1.3. Rengøring

5.1.4. Morgen til aften.

5.2. Typer?

5.2.1. Sikkerhedsko

5.2.2. Lette Sikkerhedssko

5.2.3. Arbejdssko

5.3. Holdbarhed

5.3.1. Kommer an på vedligeholdelse og arbejde

6. Reflekstøj

6.1. Formålet med reflekser

6.1.1. Synlighed på vejen

6.2. Klasser af reflekser

6.2.1. klasse 2 fuld refleksvest

6.2.2. klasse 3 fuld reflekstøj

7. Beskyttelseshjelme

7.1. Hvornår skal den bruges?

7.1.1. Hvis arbejdet ikke på anden måde kan udføres uden risiko for skader

7.2. Typer?

7.2.1. Industrisikkerhedshjelm

7.2.2. Brandmandshjem

7.2.3. Hårde arbejdshatte

7.3. Mærkning

7.3.1. CE mærket

7.3.2. Supplerende beskyttende egenskanber

7.4. Hvem har ansvaret

7.4.1. Arbejdsgiver

7.4.1.1. Skal sørge for egnet og godkendt beskyttelseshjelm

7.4.2. Bruger

7.4.2.1. skal bruge hjelmen fra start af arbejde til slut af arbejde og meddele fejl osv

8. Høreværn

8.1. Brug af høreværn

8.1.1. Ved over 80db

8.1.2. Personligt

8.2. Gener?

8.2.1. Varme

8.2.2. Tryk

8.2.3. Irritation

8.2.4. Eksem

8.3. Skiltning

8.3.1. Afgrænsning af områder, hvis det er muligt.

8.4. Brugsanvisning

8.4.1. Godkendt og CE-mærket

8.5. Typer?

8.5.1. Ørepropper - 10-20 db

8.5.2. Ørekopper - 20-30 db

9. Øjenværn

9.1. Hvornår?

9.1.1. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

9.2. pligter

9.2.1. Arbejdsgiver

9.2.1.1. Sørger for egnet og godkendt øjenværn

9.2.2. Bruger

9.2.2.1. Vedligeholdelse af øjenværn

9.3. typer

9.3.1. Brille

9.3.2. Kapselbrille

9.3.3. Ansigtsværn

9.4. Mærkning

9.4.1. CE mærkning

9.5. Skiltning

9.5.1. Øjenværn påbudt

10. Faldsikring

10.1. Brug

10.1.1. Egnet faldsikringsudstyr skal bruges, hvis arbejde i højden ikke på anden måde kan planlægges, tilrettelægges og udføres forsvarligt med kollektiv sikring mod nedstyrtning, som fx rækværk, stillads eller personløfter.

10.2. Typer

10.3. Brugsanvisning

10.3.1. Alt faldsikringsudstyr skal være CE mærket og man skal altid følge brugsanvisningen nøje og have den i nærheden

10.4. Vedligheholdeldse

10.4.1. Altid følg leverandørens anvisninger

10.4.2. kontroller altid udstyr før brug

10.5. skiltning

11. Spørgsmål

11.1. Hvilke personlige værnemidler findes der

11.2. Hvilke værnemidler bruger du og hvorfor

11.3. Hvorfor er det vigtigt at bruge værnemidler

11.4. Hvad kan der ske hvis du ikke bruger værnemidler, eller bruger forkerte værnemidler?

11.5. Hvad gør du for at vedligeholde dine værnemidler

11.6. Hvis ansvar tror du at det er, at dine værnemidler er i orden og fungerer optimalt

11.7. Er du blevet instrueret i dine værnemidler på noget tidspunkt?

11.8. Hvor ofte har du krav på nyt arbejdstøj eller nye værnemidler

11.9. Har du prøvet at få udleveret forkerte værnemidler, eller ikke fået udleveret nogle overhovedet