Danmarks demokratiseringsprocces

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Danmarks demokratiseringsprocces 作者: Mind Map: Danmarks demokratiseringsprocces

1. 1866-1901 forfatningskampen

1.1. kampen om regeringsmagten

2. 1901 folkestyre indføres

2.1. kongen kan ikke udnævne ny regering med flertal imod i folketinget

3. 1800-tallet demokratiforkæmpere stiller krav om medborgerskab uafhængigt af køn og status

3.1. 1886 kvinder vil have kommunalstemmeret, forslaget bliver i folketingen men forskastet i landstinget som var domineret af højre

3.2. kvinderne får først stemmeret i 1915

4. 1849 - grundloven indføres og enevælden afskaffes

4.1. grundloven skal forsøge at skabe en magtbalance mellem samfundsklasserne

4.2. folketing og landsting

4.3. rigsretten = den lovgivende magt

4.4. kongen ønskede at afskaffe de liberale fordi de var imod en autoritær styreform

5. primært lokale godsejerne og velhavende borger der havde magten i samfundet før grundloven kom til

5.1. Frederik d. 6 ønsker enevælde

6. selvom der var demokrati var det begænset hvem der kunne stemme

6.1. kun 15% kunne stemme

7. Junigrundloven ændres i 1866

7.1. godsejere og partiet højre fik stor indflydelse

7.2. godsejere og partiet højre sad tungt i landstinget

7.3. Venstre sad tung i folketinget