Domein 6 Zelfperceptie bepalende kenmerken

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Domein 6 Zelfperceptie bepalende kenmerken 作者: Mind Map: Domein 6 Zelfperceptie bepalende kenmerken

1. bepalende kenmerken

2. Anamnese vragen

2.1. Hoe denkt u over u zelf?

2.2. Heeft u een idee wat de oorzaak is van uw depressie?

2.3. Bent u tevreden met u zelf?

2.4. zijn er veranderingen in de manier waarop je jezelf of je lichaam ziet?

2.5. verliest u weleens hoop?

2.6. Hoe beschouwd u uzelf?

2.7. Hoe ziet uw omgeving u?

2.8. wat vindt u een goede eigenschap van uzelf en een slechte eigenschap?

3. Observaties

3.1. non-verbaal

3.2. emotioneel beoordelen

4. Gegevens lichamelijk / psychiatrisch onderzoek

4.1. meetinstrument/vragenformulier mentaal welbevinden

4.2. CAN

4.3. (bloedonderzoek --> vitamine tekort?)