statistiske diskriptorer

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Rocket clouds
statistiske diskriptorer 作者: Mind Map: statistiske diskriptorer

1. variationbredden dækker i et boksblot fra den mindste til den største værdi

2. medianen er i midten

3. nedre kvartil et til venstre

4. øvre kvartil er til højre

5. et kvartil er 25% af noget

6. i et boksblot kan man ikke finde antal værdier og middeltal

7. boksplot