Ordne og illustrere observationer

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Ordne og illustrere observationer 作者: Mind Map: Ordne og illustrere observationer

1. Typetal

2. Middeltal

3. Øvre Kvartil

4. Nedre Kvartil

5. Størsteværdi

5.1. Er den største værdi i observationssættet.

6. Mindsteværdi

6.1. Er den mindste værdi i observationssættet.

7. Variationsbredde

7.1. Er værdien fra mindsteværdien til størsteværdien.

8. Boksplot

8.1. Er et diagram hvor man kan vise Median, Variationsbredde, Mindsteværdi, Størsteværdi, Nedre kvartil og Øvre kvartil.

9. Median

9.1. Er midterste værdi i observationssættet.

10. Summeret hyppighed er alle hyppighederne lagt sammen.

11. Observationer

11.1. En observation er en iagttagelse af noget bestemt i en undersøgelse.

12. Hyppighed

12.1. Hyppighed er hvor mange gange man har en observation.

13. Summeret hyppighed

14. Frekvens

14.1. Frekvens er hvor stor en procentdel hyppigheden er ud af observationer i alt.

15. Summeret frekvens

15.1. Summeret frekvens er alle frekvenserne lagt sammen.

16. Pindediagram

16.1. Et pindediagram viser hvor stor hyppigheden er for en observation.

17. Cirkeldiagram

17.1. Et cirkeldiagram er et diagram hvor man kan se hvor stor en procentdel af en bestemt hyppighed ud af antal observationer.

18. Trappediagram

18.1. Et trappediagram er et diagram som man kan lave af summeret hyppighed og summeret frekvens.

19. statistiske diskriptorer