Kronisk nyresygdom

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Kronisk nyresygdom 作者: Mind Map: Kronisk nyresygdom

1. En overste patientgruppe

1.1. Der er primært fokus på cancer patienter og palliativ pleje

2. Mange komplikationer i forb med kronisk nyresygdom

2.1. Øget risiko for kardiovaskulære sygdomme - sygdomme i hjerte-kredsløb

2.2. Diabetes

2.2.1. Diabetes er den hyppigste årsag til nyresvigt

3. Stadieinddeling af kronisk nyresygdom --> 1-5

4. 10-15% af den danske befolkning har en nedsat nyrefunktion (Sundhed.dk 2016)

5. Fokus på palliativ pleje til kroniske nyrepatienter

5.1. Tilbyder spl palliativ pleje til den kroniske nyrepatient?

5.2. Tværgående og tæt samarbejde med de kommunale tilbud

6. Behandling

6.1. Dialyse

6.2. Transplantation

6.3. Lindrende behandling / palliativ pleje ved fravalg af dialyse

6.4. Der findes ingen behandling der kan helbrede kronisk nyresygdom

6.5. MMU behandling

7. Klinisk erfaring

7.1. Vi oplever at sygeplejerskerne på en nefrologisk afdeling ikke tilbyder patienterne palliativ pleje

7.2. Er sygeplejerskerne gode til at italesætte døden

8. Patientperspektiv

8.1. Krise

8.2. Omsorg

8.3. pårørende

8.4. Angst for døden

8.5. fysiske og psykiske omvæltninger

9. Den palliative indsats

9.1. Fysisk, psykisk, social og eksistentiel/åndelig lidelse hos patienter og pårørende

9.2. Øget behov for symptomlindring, fokus på livskvalitet, kommunikation og psykosocial støtte til både patient og pårørende

9.3. Hospice

10. Hvilke problemer har patienterne i slutforløbet? Og hvad er sygeplejerskernes opgaver