Arbejdsforhold for land og by.

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Arbejdsforhold for land og by. 作者: Mind Map: Arbejdsforhold for land og by.

1. Fabriks arbejderne trækkede meget støv i deres lunger.

2. landsarbejder var udenfor og fabriksarbejder var indenfor

3. Arbejdsforholdene var meget dårlige.

4. Fabriksarbejderne fik løn for deres arbejde, men dem der arbejdede på markerne, fik kun løn når de solgte.

5. I byen skiftede man tit jobs.

6. i byen havde man en fagforening, det havde man ikke på landet.