Spijkerkwartier 2018

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Spijkerkwartier 2018 作者: Mind Map: Spijkerkwartier 2018

1. Wijkmedia

1.1. Wijkkrant

1.1.1. Redactie

1.1.2. Bezorgers

1.2. Mijnspijkerkwartier.nl

1.2.1. Webredactie: Buurtverbinders

1.2.2. Hosting: mijnbuurtje.nl

1.3. Facebook mijnspijkerkwartier

1.4. Twitter @spijkerkwartier

2. Thema-werkgroepen

2.1. Groengroep

2.1.1. Beheerteam Schooltuin

2.1.2. Beheerteam Ecologische Tuin

2.1.3. Beheerteam Vlindertuin

2.1.4. Beheerteam Spoortuin

2.1.5. Beheerteam Kruidentuin

2.1.6. Beheerteam Watertuin

2.1.7. Beheerteam Achtertuin

2.1.8. Groenkringen Boomspiegels

2.1.9. Beheerteam Sterrenplein

2.2. Gerda van Steijn Bloemenfonds

2.3. Werkgroep Verkeer

2.3.1. Parkeerplan

2.3.2. Nieuwe mobiliteit

2.4. Werkgroep Spijkerenergie

2.5. Werkgroep EigenWijze Wijk

2.5.1. Straatnetwerken

2.5.2. Belevingskaart

2.5.3. Welkomstfolder

2.5.4. Onderzoek wijkwelzijnsbeleving oudereren

2.6. DeBlauweWijkEconomie

2.6.1. Proeftuin Spijkerouderen

2.6.2. Spijkerbed

2.6.3. BuurtGroenBedrijf

2.6.4. Broedplaats Dazo

2.6.5. Trainingen TEAM 3.0

2.6.6. Spijkerdesign

2.6.7. Spijkerzwam

2.6.8. Mo Lichtobjecten

2.7. Werkgroep Openbare Ruimte

2.7.1. Visie Openbare Ruimte

2.7.2. Ontwerp fietsennietjes

2.7.3. Klankbordgroep BuitenGewoonBeter

2.7.4. Spijkerlab

2.7.5. Groenvisie en -plan

2.7.6. STEREO (Sterrenkring en omgeving)

2.8. Werkgroep Van Buurten Weten

2.8.1. Spijkerpeil

2.9. Werkgroep Erfgoed

2.9.1. Digitalisering wijkarchief

2.10. Werkgroep Vergunningen & Handhaving

2.11. Werkgroep Verkamering

2.12. Walhallab

2.13. Werkgroep Van Muijlwijkstraat

2.14. Spijkerhart

2.15. Museumwoning

3. Bestuur

3.1. Bewonersoverleg

3.1.1. Spijkerbrigade

4. Buurt- en straatgroepen

4.1. Werkgroep Spoorhoek

5. Gemeente

5.1. Sociaal Wijkteam

5.2. Team Leefomgeving

5.3. Beheer en onderhoud openbare ruimte

5.4. Projecten

5.4.1. BGB Groot onderhoud

5.4.2. Velperpoortplein

5.4.3. Van Muijlwijkstraat

6. Locaties

6.1. Buurtcentrum De Lommerd

6.1.1. SpijikerQuiz

6.1.2. Eten in De Lommerd

6.1.3. Repair Café

6.2. Vrijstaat Thialf

6.2.1. Kerstboomverbranding

6.2.2. Stadslab Arnhem - SLA

6.2.3. Nieuwjaarsreceptie

6.2.4. Nieuwe toegangspoort

6.2.5. Vernieuwing speelplaats Thialf

6.3. Broedplaats Dazo

6.3.1. Kenniskwartier

7. Evenementen

7.1. Spijkerrok

7.2. Bloembakkenactie

7.3. Wijkfeest

7.4. Kunst op de Koffie

8. Verenigde Ondernemers Spijkerkwartier - VOS