Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Rocket clouds
ЖТС создатель Mind Map: ЖТС

1. Жеке табысын салығын төлеушілер

1.1. Резидент жеке тұлғалар

1.2. Резидент емес жеке тұлғалар

1.3. Арнайы салық режимін қолданатын салық агенті

2. Салық салу объектілері

2.1. Төлем көзінен салық салынатын табыс

2.2. Төлем салық көзінен салынбайтын табыс

3. Төлем көзiнен салық салынатын табыстар

3.1. қызметкерлердің табысы

3.2. біржолғы төлемдерден алынған табыс

3.3. жинақтаушы зейнетақы қорларының берілетін зейнетақы төлемдері

3.4. дивиденттер, сыйақылар, ұтыстар түріндегі табыс

3.5. стипендиялар

3.6. жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша табыс жатады.

4. Төлем көзiнен салық салынбайтын табыстар.

4.1. мүліктік табыс

4.2. жеке кәсіпкердің салық салынатын табысы

4.3. адвокаттар мен жеке нотариустардың табысы

4.4. өзге де табыстар жатады

5. Салық көзі:

5.1. Резидент емес заңды тұлғаның Қазақстан Республикасындағы тұрақты мекемемен байланысты емес табыстарына белгiленген ставкалар бойынша шегерiмдi жүргiзбестен төлем көзiнен табыс салығы салынуға тиiс.

5.2. Қолма-қол және (нeмece) қолма-қол емес нысандарда ақша, бағалы қағаздар, қатысу үлесiн, тауарлар, мүлiк беру, жұмыстар орындау, қызметтер көрсету, табыс алушы peзидент еместiң борышты талап етуін Қазақстан Республикасындағы көздерден резидент еместiң алдындағы табыстарды түлеу жөнiндегi берешектi өтеу есебiне жүргiзiлетiн есептен шығару немесе есепке алу табысты төлеу деп түсініледi.

6. Салық ставкалары

6.1. салық төлеушінің табыстарына 10 проценттік ставка бойынша салық салынады.

6.2. Қазақстан Республикасындағы және одан тысқары жерлердегі көздерден алынған дивидендтер түріндегі табыстарға 5 проценттік ставка бойынша салық салынады.

7. проценттік ставка

7.1. салық төлеушінің табыстарына 10 проценттік ставка бойынша салық салынады.

7.2. Қазақстан Республикасындағы және одан тысқары жерлердегі көздерден алынған дивидендтер түріндегі табыстарға 5 проценттік ставка бойынша салық салынады

8. Салық кезеңі

8.1. Салық агенттерінің төлем көзінен салық салынатын табыстардан жеке табыс салығын есептеуі үшін күнтізбелік ай салық кезеңі болып табылады.