Hvordan kan vi gennem den multimodale danskundervisning i 3. klasse understøtte dannelsen af vide...

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Hvordan kan vi gennem den multimodale danskundervisning i 3. klasse understøtte dannelsen af vidensamfundets børn. создатель Mind Map: Hvordan kan vi gennem den multimodale danskundervisning i 3. klasse understøtte dannelsen af vidensamfundets børn.

1. Supplement

1.1. Understøttende

1.1.1. Variere og motivere

2. Litteratur

2.1. Kirsten Drotner: Medier -dannelse og uddannelse

2.2. Didaktik 2.0

2.3. Nye fælles mål: 3. klasse dansk

2.3.1. målstyret læring

2.4. Tuftes zigzag model

3. Multimodale undervisningsmaterialer (LH)

3.1. Affordance

3.1.1. Værditildeling

3.1.2. Handlemulighed

3.2. Sammensatte modaliteter

3.2.1. Tilsammen større betydningspotentiale

3.3. Informationskobling

3.4. Redundans

3.4.1. forståelsesniveau

3.4.1.1. Kompleks videnskompetence for at navigere i multimodale tekster

3.5. Korresponderende kommunikationsmiddel

3.6. Læringsform

3.6.1. Vor tids undervisningsform

3.7. Web 2.0

3.7.1. interagere/samarbejde

3.7.1.1. producere

3.7.1.1.1. Sociale relationer i læringsprocessen

3.7.2. Uformelle læreprocesser

3.7.2.1. i hverdagsbrugen af IT devices

3.7.2.1.1. sætter krav til skolens brug af IT redskaber - mere end word og lignende

3.8. Didaktisk design

3.9. Mediepædagogik

3.10. Eleven som producent

3.10.1. klasserumsledelse

3.10.1.1. organisation

3.10.2. Læreproces med progression

3.10.2.1. Still billeder

3.10.2.2. levende billeder

3.10.2.3. multimodale medier

3.11. Bøger vs. digitale undervisningsmidler (analogt/digitalt)

3.11.1. muligheder

3.11.1.1. udfordringer

3.11.1.1.1. kvalificeret udvælgelsesstrategi

3.12. Interaktivitet

3.12.1. videnskonstruktion

3.12.1.1. Rekursive medier (interaktivt feedback system mellem bruger og system)

3.12.1.1.1. Behaviorisme og kognitisme - belønning

3.13. Receptionsformer - betydningsdannelse og omverdensorientering

3.14. Funktionalitet

3.15. Æstetiske virkemidler

3.15.1. Visuelle virkemidler

3.16. Berettigelsen af IT - hvorfor og hvad kan det?

3.17. Analyse af lærermiddel (evt. TPACK model)

4. Planlægning af læreprocessen (TB)

4.1. Forløb/ metodisk progression

4.1.1. medieanalyse og produktion

4.2. Loop - tilbagevendende evaluering

4.3. Analyse

4.4. Stillasering

4.5. didaktisk design kontra detailplanlægning

5. Lærerens rolle TB

5.1. Hvilken viden skal undervisere have for at kunne udvikle og kvalificere elevernes didaktiske designs, (TPACK)

5.2. Den vejledende rolle

5.3. Coaching

5.4. Know-how kontra eleverne som meddidaktikere

5.5. “den tilstedeværende, tilstedeværende underviser” og “den tilstedeværende, fraværende underviser”

6. Dannelse (TB)

6.1. Dannelse i forhold til mediebrug. It er mere end et redskab. Hvordan kan it virke dannende, og hvilken betydning får det for skolens dannelsebegreb?

6.2. Hvilke krav stiller det til digitale lærermidler

6.3. Udvikling er ikke drevet af teknologi, men af kultur. Derfor kan al teknologibegejstring være med til snarere at hæmme end at fremme brugen af it i undervisningssammenhænge

6.4. Mediebrug og mediepædagogisk arbejde

6.5. Klafkis dannelsesteori om evnen til selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet

6.6. De 4 elevpositioner

7. Samfundsperspektiv (LM)

7.1. Videnssamfundet og elevforudsætninger

7.1.1. Digital dannelse

7.2. Skoleudvikling

7.3. Paradigmeskift

7.4. Nye udfordringer

7.5. Anderledes didaktik

7.6. Ressourcestrategi

7.7. IT er i alt - IT er en del af vores hverdag

7.7.1. At arbejde i det virtuelle rum

7.8. • Inddrage ny undersøgelse, som viser, at danske elever ligger højt i top hvad angår computer og informationskompetencer

7.9. den parallelle skole (Tufte)

7.10. medier som mål for læring, for at ku' begå sig i et dem. samfind (Kirsten Drotner)

7.11. Vidensamfundets børn, hvem er de og hvad kan de?