Differentiëren

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Differentiëren создатель Mind Map: Differentiëren

1. Didactiek

1.1. werkvorm kiezen

1.2. werken in groepen

1.3. leerstijlen

2. Leerproces

2.1. motivatie

2.2. tempo

2.3. evaluatie

3. niveau

3.1. rekening houden met verschillende niveaus

3.2. leerweg bepalen

4. toetsing

4.1. digitaal toetsen

4.2. quiz

4.3. tempo