COMMUNICATIE

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
COMMUNICATIE создатель Mind Map: COMMUNICATIE

1. Verbaal

1.1. taalgebruik

1.1.1. standaardtaal

1.1.2. stopwoorden

1.1.3. variatie in taalgebruik

1.1.3.1. woordenschat

1.1.3.2. zinsconstructies

1.1.3.3. hoeveelheid woorden

1.1.4. terminologie verduidelijken

1.1.4.1. vakspecifieke termen

1.1.4.2. schooltaal

1.1.5. register

1.2. stemgebruik

1.2.1. ademhaling

1.2.1.1. buikademhaling

1.2.1.2. bijademen

1.2.1.3. adem spreiden

1.2.2. roepstem

1.2.3. steminzet

1.2.4. stemhygiëne

1.2.5. volume

1.2.5.1. te luid

1.2.5.2. te stil

1.2.6. prosodie

1.2.6.1. intonatie

1.2.6.2. accenten

1.2.6.3. variatie

1.3. ritme en vloeiendheid

1.3.1. spreektempo

1.3.1.1. te traag

1.3.1.2. te snel

1.3.2. gebruik van pauzes/stiltes

1.3.2.1. denkpauze

1.3.2.2. aandacht trekken

1.3.2.3. rust

1.4. articulatie

1.4.1. verticaliteit

1.4.2. pittigheid

1.4.3. dialectinvloeden

2. Non-verbaal

2.1. lichaamstaal

2.1.1. actieve houding

2.1.2. open houding

2.1.3. mimiek

2.1.4. ondersteunende gebaren

2.1.5. voorbewegen in het lokaal

2.1.6. oogcontact

2.1.7. bevestigend knikken

2.1.8. uitstraling/expressiviteit

2.1.8.1. verzorgd voorkomen

2.1.8.2. enthousiasme

2.1.8.3. passie

2.1.9. afstand

2.1.9.1. nabijheid

2.1.9.2. fysiek contact

3. efficiënte communicatie

3.1. dialoog <--> monoloog

3.1.1. elkaar aan het woord laten

3.2. actief luisteren

3.2.1. parafraseren

3.2.2. oogcontact

3.2.3. bevestigend knikken

3.2.4. inlevingsvermogen

3.2.5. eigen mening uiten

3.3. communicatiegedrag

3.3.1. zelfperceptie

3.3.2. perceptie van anderen

3.3.3. vooroordelen

3.4. open communicatie

3.4.1. achting en inleving

3.4.2. echtheid en openheid

3.4.3. concreetheid en duidelijkheid

4. aandacht van leerlingen behouden

4.1. aandachtstrekker

4.2. aanschouwelijkheid

4.3. motiveren

4.4. enthousiasme en passie

4.5. interactie

4.6. structuur en heraling

4.6.1. inleiding-midden-slot

4.6.2. voldoende herhaling

4.6.3. variatie bij het herhalen

4.7. vraagstelling

4.7.1. duidelijke vragen

4.7.2. open vragen

4.8. concretiseren

5. leerlingen als uitgangspunt

5.1. voorkennis activeren

5.2. betrokkenheid tonen

5.2.1. affectie tonen

5.2.2. interesse in hun leefwereld

5.2.3. respect

5.2.4. aansluiten bij hun niveau

5.2.5. tegemoetkomen aan hun noden

5.3. leerlingen persoonlijk aanspreken

5.4. combinatie groepsgerichte communicatie en geïndividualiseerde persoonlijke communicatie

6. non-verbale overdracht en ondersteuning

6.1. beeldmateriaal

6.2. gebruik van licht en ruimte

7. niet-geslaagde communicatie

7.1. ruis

7.1.1. interne ruis

7.1.2. externe ruis

8. multiculturele communicatie

8.1. culturele achtergrond

8.2. attitudes

8.3. beeldvorming

8.4. waarden en normen

8.5. gewoontes en verwachtingen

8.6. TOPOI