Skolepraksis-grundtyper

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Skolepraksis-grundtyper создатель Mind Map: Skolepraksis-grundtyper

1. Den integrerende skole

1.1. Funktionel

1.1.1. Eleven modtager sin undervisning i et specialtilbud uden for skolens rammer.

1.2. Fysisk

1.2.1. Undervisningen er placeret de samme fysiske rammer

1.3. Social

1.3.1. Man som elev både deltager i undervisningen og det sociale fællesskab

1.4. Formel

1.4.1. Man er indskrevet på en skole, uden at være tilstede

2. Den rummelige skole

2.1. Fysisk

2.1.1. Skolen kan fysisk rumme alle - fokus på elevernes fysiske velbefindende.

2.2. Institutionel

2.2.1. De "specielle" skal tilpasse sig institutionens norm.

2.3. Relationel

2.3.1. Der er plads til forskellighed, uden at man forandrer sig holdnings- og handlingsmæssigt.

3. Den inkluderende skole

3.1. Faglig inklusion

3.1.1. Bidrage fagligt i undervisningen

3.2. Social inklusion

3.2.1. Indgår på lige fod med "de normale elever" i fællesskabet

3.3. Psykiske inklusion

3.3.1. Føle sig som en værdifuld deltager i klassen - her forandrer man sig handlings- og holdningsmæssigt.

4. Den ekskluderende skole

4.1. Specialskoler fysisk placeret uden for den normale skole

4.1.1. Svært fysisk og/eller psykisk handikap

4.1.2. Psykiatrisk diagnose

4.1.3. Dårlige erfaringer med eleven inden for egne rammer - Normativ vurdering

4.2. Specialklasser eller specialundervisning, fysisk placeret på skolen.

4.3. Elever med særlige behov har et andet fagligt mål end de resterende elever i normalklassen (Fysisk integration)