Ekillaskolan önskeläge A-enheten

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Ekillaskolan önskeläge A-enheten создатель Mind Map: Ekillaskolan önskeläge A-enheten

1. Ordning och reda

1.1. Trygghet

1.1.1. Gemensamma regler

1.2. Studiero

2. Kunskaper

2.1. Lärande i fokus

2.2. Synliggöra målen

2.3. Ämnesövergripande arbetssätt

3. Professionell personal

3.1. kompetensutveckling

3.1.1. BFL

3.1.2. SUA

3.1.3. IKT

3.1.4. Matematiklyftet

3.1.5. Läslyftet

3.1.6. Aktuell forskning

3.1.6.1. Pedagogik

3.1.6.2. Ämne

3.1.6.3. Didaktik

3.2. förtrogenhet med styrdokument

4. Värdegrund

4.1. Rätten till kunskap

4.1.1. Gemensamt ansvar

4.2. Allas lika värde

4.2.1. Interkulturellt förhållningssätt

4.2.1.1. föräldrar

4.2.1.2. genus

4.2.1.3. BBSS

4.2.1.4. nyanlända

5. Rutiner

5.1. Årshjulet

5.1.1. Kalendarium

5.1.2. Gemensamma aktiviteter

5.1.2.1. Utveckla

5.1.2.2. Utvärdera

5.2. Elevärendesgång

5.3. Utvecklingssamtal

6. Skyltfönstret

6.1. Marknadsföring

6.2. Information utåt

6.3. Kommunikation

6.3.1. EN digital plattform

7. Förtroende

7.1. Föräldrar

7.2. Elever

7.3. Huvudman

7.4. Politiker

7.5. Kommuninvånare