Теоретична фонетика

Find the right structure and content for your course and set up a syllabus

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Теоретична фонетика создатель Mind Map: Теоретична фонетика

1. Складові

1.1. Інтерактивні лекції

1.2. Опитування

1.3. Завдання для самостійної роботи

1.4. ІНДЗ

2. Завдання курсу

2.1. 1. Виявлення об'єктивного характеру фонетичних закономірностей

2.2. 2. Аналіз взаємодії і взаємозв’язку елементів різних рівнів

2.3. 3. Відображення сучасних тенденцій французької вимови

3. Теми курсу

3.1. Phonétique. Niveau segmental de l'analyse phonétique

3.1.1. Phonétique. Méthodes d'analyse phonétique

3.1.2. Phonétisme français. Classement des voyelles et des consonnes françaises

3.1.3. Phonétique combinatoire

3.1.4. Les phénomènes propres à la chaîne parlée.Les modifications qualitatives. L’accommodation. L’assimilation. Liaison. Enchaînement

3.2. Phonologie. Niveau suprasegmental de l'analyse phonétique

3.2.1. Prosodie

3.2.2. Mélodie. Dix intonations de P. Delattre. Intonèmes

3.2.3. Phonostylistique. Styles de prononciation

4. Література

4.1. Бурчинский В.Н. Теоретическая фонетика французского язика: учебное пособие. – М.: АСТ: Восток-Запад, 2006. – 181с.

4.2. Виллер М.А. Фонетика французького язика: учебное пособие. – Л.: «Просвещение», 1977. – 240с.

4.3. Chigarevkaia Traité de phonétique française : Cours théoroque. – М.: «Высшая школа», 1073. – 272с.

4.4. Рапанович А.Н. Фонетика французского языка. – М.,1980. – 267с.

4.5. Селях А.С. Фонетика французского языка. – Мн., 1988. -195с.

4.6. Торсуева И.Г. Теория интонации. – М., 1974.- 222с.

4.7. Щерба Л.В. Фонетика французского языка. – М.,1960.- 309с.

4.8. Катагощина Н. А. О современном французском произношении.– М., 1974.- 85с.

5. Оцінювання

5.1. Відмінно

5.1.1. A

5.1.1.1. 90-100

5.2. Добре

5.2.1. B

5.2.1.1. 82-89

5.2.2. C

5.2.2.1. 74-81

5.3. Задовільно

5.3.1. D

5.3.1.1. 64-73

5.3.2. E

5.3.2.1. 60-63

5.4. Незадовільно з можливістю повторного складання

5.4.1. FX

5.4.1.1. 35-59

5.5. Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

5.5.1. F

5.5.1.1. 0-34

6. Цілі курсу

6.1. Формування компетенцій

6.1.1. Лінгвістична

6.1.2. Дискурсивна

6.1.3. Соціолінгвістична

6.1.4. Соціокультурна

6.1.5. Професійна